Skip to content

One Mile 2024

One Mile startade 2013 på Tierp Arena som byggdes om för fartrekordtävlingen, efteråt konstaterades att banan blev för kort totalt trots att hela flygbanan användes till flygklubben. 

Vi flyttade till Fönebasen och 2017 gjordes sista tävlingen. 

Startlistan utgjordes av många Finska förare som levererade extrema farter, Mika Syren lyckades nå hela 402,68 km/h vilket är Svenskt rekord med marginal. Även många förare från Norge, Åland och Danmark var på plats och stämningen i sommarsolen var på topp hela tävlingsdagen 2017.