Skip to content

Vi informerar, planerar för flytt av One Mile 27 juli till…

Jul 15

Vi ser att startlistan till One Mile 27 juli på Fönebasen är klen, vi får lite olika info från förare och team att datumet är inte så omtimalt, många förare önskar One Mile som sista tävlingen på året ifall man kör sönder sitt fordon, vi förbereder för flytt till lördagen 7 september med reservdag 8 september vid dåligt väder. Anmälningstiden har i skrivande stund inte gått ut än men vi vill informera i tid med respekt för långväga förare från Finland.

Vi ser två val, alternativ ett om inte antalet startande når lägsta nivå så ställer vi in tävlingen, eller alternativ två provar att flytta till hösten. Anmälda förare väljer att flytta med startavgiften eller få den återbetalad efter att beslut är offentliggjort dagen för anmälningstidens utgång. Vi hoppas att förbereda för en flytt är det minst dåliga beslutet.

Konny