Skip to content

Vad tycker du?

Jan 2

Dags att fundera över årets isracingbana på Speed Weekend 2015, genom åren har det mestadels varit snabba isbanor med en lång start och målraka med en lång svepande vänster sväng som nyper åt i slutet. Det är en klassisk bansträckning om man är van vid isbana, men frågan är vad förarna som kommer köra banan önskar sig i längd, bredd, kurvor och snabbhet? Hjälp oss att tycka till, ordet är fritt.

LentoKonnevesi076_wwwKonnevesi Finlands snabbaste isracingbana för mc, sidvagn och quad. Kallas för Ice Road Racing av anledning,