Skip to content

Till dig som är förare 18 juli Streetrace SM Fönebasen!

Jul 17

Till dig som tänket tävla eller bara testa ditt fordon 18 juli på Fönebasen, lite saker att tänka på. Kontrollera startlistan så all info finns med, det vanligaste man glömmer som förare är start nummer och rätt klass, det uppdaterar du i din profil. Så hjälp gärna våra funktionärer i anmälan, besiktningen och framför allt tidtagningen att uppdatera detta. Ni som inte valt start nummer har nu fått det tilldelat.

Tider fredag anmälan och besiktning kl 18-20:00
lördag anmälan och besiktning kl 09:11:30

El finns att köpa på plats.