Skip to content

Teamen börjar fylla upp depån!

Jul 18

Teamen börjar fylla upp depån inför kvällens körningar på Fönöbasen i Färila utanför Ljusdal, en av dom mera udda fordonen är teamet Bärsärk med ett monster på 3000 hk.

20140716821