Skip to content

Tävlingsrapport Speed Weekend Orsa 2013

Feb 24

Land Speed record på is kördes för femte gången och för tredje gången i Orsa, tävlingen bestod av tre banor och olika tävlingsmoment. Flygande km med 1000 meter ansats, flygande km med 1500 meter ansats och isracingbana med Time Attack, isspeedway och isracing med ovalbana. Fartrekordbanorna låg parallellt med varandra i år, av frystekniska skäl var det inte möjligt att frilägga banorna mera från varandra än 6 meter med en snövall som avdelare. Det var flera förare som var osäkra på vart start/mål var på respektive bana, de flesta förare som körde över 200 km/h tyckte sig se 3 markeringar på banan. Då banavdelaren var endast 70 cm hög störde startkonerna vid 1000 meter ut på bana 1 förare på bana 2 som ibland uppfattade konorna på bana 1 som start markering. För att förhindra detta ställdes start/mål konerna ut långt ut på bana 2 och med det var problemet löst. Det fanns för dagen skyltar om 1,2×2,4 meter stora som vi inte lyckades montera då vinden var för stark och arrangören var för sent ut, vilket kommer att åtgärdas till 2014.

På fredagsmorgonen var alla banor i perfekt skick, 750 mm hyvlad kärn-is. Då temperaturen var -5 grader på natten mot fredagen blev isen seg och inte sprättig vilket medförde att isen höll perfekt över hela tävlingen, bästa isen på 5 år. Fredagen var sikten endast 420 meter och med det var säkerheten ett stort problem att räddningsbilarna ut med banan inte kunde följa fordonen hela fartrekordkörningen visuellt. Att betänka är att fartrekordbana 2 är 4 km lång vilket skulle medfört 10 räddningsbilar för bana 2, vilket inte ens finns att uppbringa och arrangören kan omöjligt kunna förväntas lösa ett sådant problem. Det fanns 2 alternativ, ställa in fredagens körningar eller sänka tempot så att inget fordon vart ståendes på banan, med risk för påkörning bakifrån.  Alt 2 valdes. Lördagen var sikten god vilket medförde rekord högt körtempo. Begränsningen var satt till 90 fordon i år och 87 besiktigade in och påbörjade minst en fartrekordkörning. Begränsningen var satt med hänsyn till förarna som skulle få mycket körning under två dagar. Det uppstod ett problem på lördagen kl 13:10, endast 4 fordon i line vilket är mycket olyckligt för publiken som var maximerade vid den tidpunkten. Att behöva göra en ploginsats för att det inte fanns fordon som ville köra är en katastrof för tävlingen och publikunderhållningen. Det medför att vi måste öka antalet fordon 2014 för att detta inte skall inträffa igen.


Med vattennivån som sänkts nästan 2 meter sen november 2012 blev det många knäppor på isen som hyvlades under 4 dygn, de var ej helt borta men förare som körde över 200 km/h klarade detta bäst. Isen har bearbetats sedan 18 dec 2012 med plogning för att frysa så mycket is som möjligt samt för att fartrekordbanan skall kunna resa sig ca 15 cm över de övriga isytorna för att kunna dränera vatten vid ev. tidig vår.

Tävlingen genomfördes med över 470 rekordkörningar vilket är ett rekord samt att några förare kört närmare 20 försök, med få i kö på lördag em måste det vara mera körtillfällen än vad förarna önskade i år. Tävlingen avslutades kl 16:20 då inga förare ville köra.

16 förare valde att inte avanmäla sig till tävlingen vilket är mycket dålig stil, dessa platser fanns det väntelista till. Vi kommer inte ta in några efteranmälningar 2014 då dessa efteranmälningar bara medför massa problem för arrangören med databashanteringen för tidtagningen, startlistan, tryck av startnr dekaler mm. Vi kommer inte kunna vara snälla med detta framöver, samt att det ser oproffsigt ut att inte samtliga fordon har start nr dekaler. Med rekordstort media intresse måste allt se bättre ut i media både mot våra sponsorer och förarna.

Isracingbanan med Time Attack sköttes av Peter Sandström med hjälp av Johan Häggblad.

Dagen flöt på mycket bra noterat är även att inte alla transpondrar som var bokade hämtades ut.

Tillbud:

  • 2 Avåkningar noterade utan personskador
  • 1 Ambulans utryckning, på publik (epilepsi)
  • 1 Elavbrott under helgen noterat med 5 min, berodde på att en av 100 amp matningarna smälte, elverk startades upp.

Övrigt:

  • Ca 150 fordon besiktigade in, (isspeedway och isracing ca 40 st ingår ej)
  • 1 stycken sjukvårdsteam, en ambulans med 2 akutsjukvårdare. Räddning ombesörjdes av Nåkab och EMS med 20 man vilket är i överkant.
  • Mycket bättre sophantering av teamen i depån i år vilket medförde mindre antal timmar med städningen.
  • Mycket trevliga tävlingsdagar med många glada team och förare i god sportslig tävlingsanda både i depån och på tävlingsbanan.
  • Jet klassen fick även egen depå i år som fungerade mycket bra, även ett ljudprov gjordes på torsdagskvällen för att kontrollera ljudet och säkerheten på dessa fordon. Svarthålet Racing med sin pulsjet fick godkänt att starta på tävlingen. Vi kan även notera att klassen 38 Jet i år har tagit ett bra ansvar och visat på ett gott omdöme med sina extrema fordon vilket visar att klassen och dess team idag är fullvärdig tävlingsklass efter 5 års utvecklande.
  • Detta är även en värdegrunds fråga att så många som möjligt under ansvar kan vara med och utveckla fartrekord fordon på Speed Weekend.

Mediabevakningen var den bästa genom åren med över 50 mediepass uttagna för både TV och tidningar. 2012 var Speed Weekend det enskilt största motorevent i Sverige med över 100 sidor redaktionell text plus TV. 2013 ser ut att eventuellt kunna slå rekordet från 2012.

Ett problem med media är att startplattan är belamrad av journalister och film/fotopersonal som ibland översteg 30 st samtidigt vilket är problem för tävlingen i vissa lägen.

Nytt för i år var ett 200 kvm stort tält med värme för både matgästerna och prisutdelningen. Att skriva ca 100 diplom tog lång tid samt att summera resultatet från Time Attacken, vilket medförde lång väntan på prisutdelningen. Vi kan bara beklaga detta och gör om prisutdelningen till 2014 med diplom på plats bara till de snabbaste, resterande skickas hem till förarna för att kunna göra en snabb prisutdelning på plats och med bättre ordning och att ingen missas.

Speed Weekend står även i år inför ett vägskäl, för att kunna utvecklas och förbättras behövs mera resurser inför 2014, det är orimligt att det läggs ner över 4000 arbetstimmar för ett genomförande. Vi kommer titta på möjligheterna med mera stöd från företag och sponsorer och vi söker hjälp med införsäljning av reklam/samarbeten mm.

# 129 Andreas Martinsson blev total snabbast i år med 294.502 km/h i snitt och 304.311 km/h i målfart, det var många förare som klassar in i 200 km/h klubben i år och vi ser att detta är nu en fullvärdig sportgren inom fartrekord.

Frågor eller synpunkter på förbättringar tas gärna emot på mail, Facebook, Landracing.se mm.

Glenn Ocklund

[email protected]