Skip to content

Tävlingsrapport Speed Weekend 2014!

Mar 11

Årets tävlingar flyttades till Årsunda för att finna en bättre och snabbare is, problemen har varit stora i Orsa genom åren där vattennivån sänkts 2 meter under vintern, vilket medför stora problem för förarna som åker fort med att israkan ligger bitvis på sjöbotten och delvis på vatten. Målet att hitta en plan is har lyckats i och med flytten till Storsjön i Årsunda. Testkörningarna vittnar om världens snabbaste is med farter upp till 290 km/h på införtest.

Banorna har plogats sedan början på januari och har även hyvlats, isen har gått upp tre gånger innan den lade sig för vintern. Två veckor före tävlingen började vädret svänga och bli varmare, beslut togs 24 feb om att försök skulle göras med att genomföra tävlingarna.

Förarmöten var planerade till 28 feb kl 11:00 och 14:00, 1 mars kl 08:00, under dessa informerades om det aktuella läget med isen. Ett av problemen var en råk ca 800 meter ut på fartrekordbanan, där en arbetsgrupp jobbade med att frysa ihop den med frysis, samt att landfästena ca 20 meter ut från land var mycket dåliga. 28 feb informerade Anders Ohlsson, ordf AMF Årsunda, att Speed Weekend fick ta över deras SM isracingbana för mc som var planerad till 9 mars. Planen var att hitta en lösning där det gick att köra fordon på deras bana.

28 feb på natten mot 1 mars gjordes olika tester men vi kunde konstatera att dom varma nätterna skapat pipis, det betyder att 40 cm kärnis fick noll i bärighet, det är ett känt fenomen men det är första gången på ca 60 år som det infaller i feb mot normalt april månad.

Vi kan bara beklaga att vintern inte var bra i år och noterat är att Orsasjön stått öppen sedan början på feb, med det hade vi mycket bättre förutsättningar med flytten även om det inte räckte för att genomföra tävling. Man får inte glömma bort att tävlingar på naturmaterial som is är inget man kan bestämma över, lika problem finns på Bonneville.

83 team besiktade in av totalt 160 anmälda vilket är otroligt bra med rådande förutsättningar.
Vi kan bara tacka alla team och publik för den enorma sammanhållningen som råder inom Speed Weekend, där samtliga team väntade i 3 dagar på eventuell körning. Finns ingen motorsportgren i Sverige som kan visa upp den sammanhållningen och viljan.

Det har frågats varför vi inte ställde in tävlingen 1-3 veckor innan och svaret är att vi har ett uppdrag åt teamen att inte på något vis ge upp utan försöka hela vägen, om vi ställt in skulle klagomålen blivit att vi fegade ur och skulle spara pengar, nu har vi försökt på alla vis och tagit alla kostnader för genomförande.