Skip to content

Tävlingsrapport Lunda 31 augusti!

Sep 3

Tävlingsrapport Lunda Shootout & Streetrace SM 31 Aug 2013.

 

Tävlingsdagen började med sol fram till ca kl 11:00 och därefter kom en kort regnskur, banan torkades upp av bilar som körde på banan. TT averkades i bra tempo fram till ca kl 15:30 därefter kraftig nederbörd under en kort tid, försök med att torka upp banan med fordon påbörjades och avslutades ca kl 18:10

Förarmöte påkallades där ca hälften av samtliga förare deltog, det beslutades gemensamt att tävlingen avlystes då det inte var rimligt att kunna få igång banan före kl 21:00.

Det beslutades också gemensamt att inga resultat fanns från dagen och med det gick det inte att kora vinnare eller särskilja förarna åt på något rimligt vis, det diskuterades om tidskort från dagen skulle kunna särskilja förarna åt på ett bra och rättvist vis med då inte alla hunnit fått tidskort uteslöts den metoden.

Gemensamt beslut togs att det mest sportsliga och idrottsmässiga var att kora vinnare och anslå en resultatlista över säsongen med hjälp av intjänade kvalpoäng från tidigare tävlingar som resultat. Bullerdispens och banhyra för reservdagen 1 sep var tidigt under säsongen avklarat men med väderprognos vid tillfället som visade på relativt dåligt väder var reservdagen ett ganska osäkert alternativ.

Man kan konstatera att finalen blev mycket avslagen med rådande väder och det finns anledning till att se över framtida lösningar och/eller kvalsystem med poängberäkning för att säkerställa finalen på ett säkrare och bättre vis.

Förarmötet avslutades kl 18:36

 

 Tillbud:

En mc gick omkull i låg fart vid avfarten mot taxvägen, övrigt endast bärgningar.

Övrigt:

Ca 70 fordon besiktigade in över dagen ink Drifting

1 stycke sjukvårdsteam, 1 ambulans med 2 akutsjukvårdare. Räddning ombesörjdes av Nåkab Rescue.

Frågor eller synpunkter på förbättringar tas gärna emot på mail, Facebook, Landracing.se mm.

Resultat på Landracing.se och Nitroz.se

Det arrangerades även Drifting träning samt uppvisning med Formula Offroad på gräs.

Mycket trevliga tävlingsdagar med många glada team och förare i god sportslig tävlingsanda både i depån och på tävlingsbanan, otroligt lite skärp kvarlämnat av teamen vilket gjorde avriggningen av området snabbare än vanligt.

Flera förare önskade ett möte snarast för att diskutera framtiden med klasser och poängberäkningssystem, försök att kunna finna en plats och tid för öppet möte för alla förare och arrangörer kommer att göras snarast

 

Glenn Ocklund

[email protected]