Skip to content

Tävlingsrapport från Tierp 12-15 Juli.

Jul 18

Tävlingsrapport Tierp Shootout & Streetrace SM och One Mile!

12-15/7-2013

 

Tierp Shootout & Streetrace SM:

Kördes 12-14 Juli 2013 för första gången på Tierp Arena, 12-13/7 var det öppen Test & Tune för alla, 14 juli tävling. Dom två första dagarna avverkades otroligt många tidskort där dom flitigaste producerade 20 tidskort/dag i strålande sol med fullpreppad EM bana.

Tävlingsdagen började med regn fram till ca kl 08:00 och 13 grader i luften samt 15 grader i banan.

Förarmöte kl 09:30 med upprop för samtliga förare, där presenterades prel. tidschema för dagen med förutsättningarna som vid det tillfället rådde. Beslut togs att ändra uttagningen till stegkörningen för att bespara tid, gemensamt beslut togs på plats att tidtagningen skulle göra färdiga stegar på anm. listan och ej att föraren skulle markera sitt deltagande med, som brukligt, att rulla förbi startlinjen på bana 1.

Alla förare som var osäker på sin klassindelning eller andra frågor skulle stanna kvar och kontrollera detta med TL för att säkerställa att alla förare visste vilken klass man tillhörde.

Det informerades om att dagens väder ställer nya krav på föraren och arrangören, beslut togs att anslagstavlan är den enda officiella informationsplatsen det skulle följas uteslutande. Detta är extremt viktigt i ett pressat tidsläge att föraren hela tiden håller sig själv informerad om anslagen information på anslagstavlan, för både genomförandet och att inte ryktesspridning skall ske.

Beslut togs även om att Landracings depå och Line flyttas till framför läktare A för att kunna dela upp alla tävlande på ett bra vis för att överhuvudtaget kunna genomföra tävling med rådande förutsättningar.

Alla stegar presenterades på morgonen samt körschemat för dagen, körschemat och körordningen reviderades 3 gånger under dagen.

Kl 12:35

Kl 12:50

Kl 13:00

 

Tävlingen avslutades kl 17:41 med samtliga finaler i alla klasser Tierp Shootout och Streetrace SM.

 

Tillbud:

Inga tillbud, endast bärgningar.

1 Ambulansutryckning, på funktionär.

Övrigt:

Ca 95 fordon besiktigade in

2 stycken sjukvårdsteam, 2 ambulanser med 2 akutsjukvårdare samt läkare. Räddning ombesörjdes av Nåkab Rescue.

1 Jet fordon in besiktigat.

 

Noterat är att det är mycket svårt och blev otydligt med 2 arrangörer på samma tävlingsplats för förare och funktionärer samt tidtagningen för att kunna få till tydliga gränssnitt.

 

Frågor eller synpunkter på förbättringar tas gärna emot på mail, Facebook, Landracing.se mm.

Resultat på Landracing.se och Nitroz.se

Mycket trevliga tävlingsdagar med många glada team och förare i god sportslig tävlingsanda både i depån och på tävlingsbanan, vi har alla försökt med denna tävling bjuda förare på möjligheten att bekanta sig med Europas finaste bana och anläggning för endast 500:- i startavgift vilket troligtvis aldrig mera kommer kunna hända.

 

Glenn Ocklund

[email protected]

 

 

 

One Mile 15 Juli:

Bakgrunden till tävlingen One Mile var tanken med att hitta en fartrekordtävling även på sommaren och asfalt, då det finns ett behov at detta. Detta första prov var för att kunna utvärdera formatet med tävlingssträckan 1000 m samt 1609 m med topp speed. Top speed vid målgång var det som var prestationen. 35 fordon besiktigade in för dagen i olika klasser från moped 50 cc och uppåt. På förarmötet informerades tydligt banan med 402 meter klistrad yta plus ca 15 meter till, sen helt obehandlad asfalt, informerades även om att första provkörningen var utan tidtagning och ingen fick köra fortare än 200 km men helst mycket långsammare för att besiktiga banan och återline.

 

Tillbud:

1, Tidigt på provkörningen körde en bil in i muren på bana 2 i mycket hög fart, snurrade 3 varv innan den stannade vid ca 450 meter. Bilen blev mycket skadad och bärgades, föraren klarade sig helt utan synliga skador vid tiden, bilen var utrustad med bur och hög säkerhet. Hakbandet klipptes av på förarens hjälm direkt efter olyckan av TL.

2, Bil körde av i banslut på på flygets rullbanan, anledning för hög fart och sen inbromsning, inga skador på fordon eller förare.

3, Mc körde av på flygets rullbana 15 meter, inga skador på fordon eller förare.

Efter 2 tillbud valde TL att utlysa Mastervarv för samtliga förare som inte kört, alla förare fick köra bakom Pace Car i 60 km /tim hela tävlings sträckan ink återline till depå, för att kunna besiktiga hela bana. Det är noterat att få förare valde att gå banan innan start för att kontrolera förutsättningarna samt att flera körde alldeles för fort på provkörningen. En tänkbar framtida lösning kan vara att använda backtävlingsmetoden, att föraren kvitterar banan i målgång.

Övrigt:

En mycket bra test tävling för att kunna utvärdera tävlingsformatet, och många glada förare som hjälpte till att göra en bra tävling.

 

Frågor eller synpunkter på förbättringar tas gärna emot på mail, Facebook, Landracing.se mm.

Glenn Ocklund

[email protected]

ny714A0602mod800pix