Skip to content

Svemo bestraffar Solkatterna med 50 000:- för att använda SMA försäkring!

Apr 9

En mycket olycklig situation har uppstått mellan Svemo och Speedwayklubben Solkatterna, det har varit olika problem med att kunna försäkra förare och även barn/ungdomar som vill prova på Speedway. Klubben har löst dessa situationer med att lösa SMA licens för att med säkerhet veta att dessa förare är ordentligt försäkrade. Detta är en riktig soppa men förenklat kan man säga att Svemo har begått ett riktigt övertramp och uppför sig som en myndighet som tror sig kunna utfärda böter.

Klubben kommer inte och kan heller inte betala några “Svemo böter” då klubben inte brutit mot Svensk lag. Det tråkiga är att Solkatterna försöker få klubben att överleva trots dåliga sponsortider. Det är en mycket svart och desperat dag för Svemo med sitt sätt att hota sina egna klubbar till rättning i ledet. En inte alltför avancerad gissning är att vi kommer få se en anmälan till KKV från Solkatternas sida. Vi återkommer med mera info i frågan framöver.

Här nedan kan du läsa den ocensurerade skrivelsen som Svemo valt att inte offentliggöra, som annars brukligt är under rubriken bestraffningar.

Diarienr 11_2013_Beslut