Skip to content

Streetrace SM en eller två dagars tävlingar?

Jan 7

Planeringen inför Streetrace SM pågår för fullt just nu, en hel del planerande för att platser och datum skall bli så bra som möjligt. Vi vill även ta hänsyn till andra tävlingar så vi krockar med så få som möjligt. Nu kan vi inte alltid styra vilka datum som vi kör på, då banägarna kanske har andra saker att ta hänsyn till. Vi är nu i slutfasen med datum och platser, vi jobbar med en ny och sista plats som vi tror kommer att gillas av förarna.

En stor fråga som har diskuterats är om det ska vara endagars eller tvådagars tävlingar, vad tycker du? Svara på Landracing.se under, vad tycker du?