Skip to content

Streetrace SM 2016 föremål för förändring!

Sep 13

Årets Streetrace SM har i stort fungerat rätt bra på dom flesta punkterna, klart att det finns olika förbättringar som många kanske kan önska. Men innan debatten skenar iväg om hur 2016 skall se ut bör man betänka grunderna och historien bakom. Allt startade 2009 med ett industriområde i Norrtälje, vid den tiden var det inte alls självklart med tidtagningsgran, eller att det skulle tävlas och klasser, det fanns bara en klass Open.

Med tiden så utvecklas allt, även kraven ökar. Men grunden är och har alltid varit att få till lagliga körningar där alla får vara med, ett trafiksäkerhetsprojekt helt enkelt. Grundbulten är även alldeles för billig startavgift vilket begränsar vad som kan ingå i en 500-hundrig. Vi har valt att lägga pengar på säkerhet som Nåkab räddning vilka är bland dom bästa i landet, riktig sjukvård med ambulans med dubbla akutsjukvårdare, samt bästa tidtagningen från Time-Tree, för att mätningen skall bli exakt.

Men inför 2016 måste vi se över några punkter:

1, Klasser, det finns idag för bil 4 klasser med både 201 och 402 meters tävlingssträcka, här har vi ett problem. Många förare vet inte skillnaden på klassernas sträcka, det blir otydligt för både publik och tävlande. En önskan skulle vara att hitta en lösning med 4 bil klasser punkt. Ett förslag kan vara SM klasserna 201 meter, men en fri 402 meters klass. Vilket skulle öka antalet i resp klass markant.

2, Mc, ta bort Mc Turbo vid mindre än 6 startande

3, Se över om Moped verkligen skall vara med då intresset i år varit på tok för lågt, kanske lämna plats till dom som vill köra istället.

4, Startavgifften måste justeras uppåt lite, idag är det helt omöjligt att genomföra så pass stora tävlingar med alla kostnader för banhyra, säkerhet, tidtagning, sjukvård, annonsering, alla kostnader för funktionärer med resor, mat och boende mm.

5, Test&Tune kanske ligger på en lägre anmälningsavgifft än dom som tävlar.

6, Prispengar i SM klasserna, ett alternativ är att öronmärka en del av startavgifften till en pott för varje tävling eller hela serien.            ( vinnarna i SM klasserna fick 2015 alla startavgiffter betalda för 2016 men även en liten prispeng)

7, Bygga ut med tillfällig el i depåerna där teamen kan köpa el för ca 250:- 240v, 400:- 400v

Vad tycker du som förare eller publik? Målet är att alla regler skall vara klara dec 2015.

 

11960240_10153109239158354_2575873046332206062_nF

Final Streetrace SM 2015 Lunda.Förare på väg tillbaka från förarmöte.