Skip to content

Streetrace 2014 på Gotland!

Dec 12

Landracing och Robin Storm på Gotland har jobbat i 3 år med att få till en lösning med Streetrace projekt i Visby, det hela har tagit otroligt lång tid då det har mött motstånd på en instans lokalt på Gotland. Samtliga parter är överens om att det måste till en lösning för alla gatåkare på ön, nu är alla ansökningar under behandling och i vår kommer vi se om allt landat som planerat.