Skip to content

Speed Weekend riggas för fullt inför helgens rekordförsök på is!

Speed Weekend riggas för fullt inför helgens rekordförsök på is, mediaintresset ser ut att slå rekord 2015. Trots att ingen plogbil gått genom isen än….

800ximg_6965

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *