Skip to content

Speed Weekend riggas för fullt inför helgens rekordförsök på is!

Feb 24

Speed Weekend riggas för fullt inför helgens rekordförsök på is, mediaintresset ser ut att slå rekord 2015. Trots att ingen plogbil gått genom isen än….

800ximg_6965