Skip to content

Vi bygger ut Speed rakan!

Nov 21


Om du tycker Speed Weekend-rakan är lång redan idag så kommer den bli ännu längre 2013, vi bygger ut fartrekordbanan med 1,5 km lång acceleration. Anledningen är att fordonen har utvecklats otroligt mycket sedan starten för 5 år sedan och med det behövs en längre bana.

-Vi hoppas på att kunna bryta 300 km/h-vallen som snittfart över flygande1000 meter och närmare 400 km/h i top speed på världens svåraste fartrekordunderlag, is.

-Vi jobbar även mot fartrekordorganisationen i USA och vi ser en koppling till att försöka närma oss deras regler. Nu ska man betänka att i en saltöken så behöver man inte ploga snö i 1000 timmar för ett genomförande. Nytt är även att det blir 2 fartrekordbanor där ena banan har 1 km acceleration och den nya har hela 1,5 km acceleration, det betyder att den längsta banan blir närmare 4 km lång.

-Intresset för fartrekord på is från övriga Europa ökar och även intresset i USA och med det kommer vi anpassa banorna för alla rekordjägare. Sheriffen Media och John Ellwood har hjälpt till att marknadsföra Speed Weekend både i USA och Japan i år och vi märker ett mycket större intresse och nyfikenhet för Speed Weekend och ser en stadig utveckling av fartrekord på is som Landracing.se är unika om i världen.

Vi fördubblar även antalet starter i timmen med två banor, säger Glenn Ocklund