Skip to content

Resultat för Rally Ice SS under Speed Weekend 2018

Mar 10

Nu finns alla tider uppe för Rally Ice SS under Speed Weekend 2018, fredagen kördes SS medsols och under lördagen vändes hållet motsols. Detta var ett första test för att utvärdera formatet under Speed Weekend och vi kommer ta åt oss av alla omdömen, några av förslagen var att köra efter noter samt flera SS 2019. En fråga vi missade att informera om var att det var öppet för hur många prov som helst under 2 dagarna. Mera info kommer under hösten när vi har tagit alla beslut i frågan.Rally SS Fredag och Lördag Speed Weekend 2018_1800x

Rally SS Fredag och Lördag Speed Weekend 2018_2800x

Speedweekend2018_13_