Skip to content

Rekord is redan i Årsunda!

Dec 18

Redan nu ligger isen på sjön i Årsunda och med rekordet 25 cm is, vilket är rekord mycket så tidigt på vintern. Man skall även betänka att Orsa sjön ligger helt öppen utan is och med det är förutsättningarna riktigt bra just nu och flytten till Årsunda ser bra ut av flera skäl.