Skip to content

Rick Lindström Brooklyn Choppers!

Dec 16

Rick LIndström Brooklyn Choppers anmäld till Speed Weekend 2015, sällan har väl en enskild förare fått så mycket uppmärksamhet som Lindström själv. Han blev på årets bild 2014 som publicerats enormt mycket, men nu laddar han för 2015 och is med dubbla motorer, ett riktigt ovanligt bygge, vi önskar lycka till!

mms_img-685310105