Skip to content

Payment day Speed Weekend 2023

Jan 17

Nu är det dags för betalning av startavgiften 50% för fartrekord och isracingbanan 15 januari enligt inbjudan, isen mäter i skrivande stund 32 till 34 cm kärnis och vi har bokat upp allt till Speed Weekend 2023. Med det är det dags för förarna att göra sin del, du som har bokat företagspaket maila till [email protected] för mera info.

Klicka här: http://simplesignup.se/private_event/200917/21279c8935

Now is the time for payment of the entry fee 50% for Land Speed Record and Ice Road Racing according to the invitation, the ice measures at the time of writing 32 to 34 cm core ice and we have booked everything for Speed Weekend 2023. With that it is time for the drivers to do your part, booked advertising package email [email protected] for more info.