Skip to content

P 1800 projekt!

Oct 16

Vi har förfogat över en P 1800 en längre tid, denna bil har varit med om mycket under åren. Bilen renoverades och när den var klar då fick den vara med om en garage brand, efter det fick den stå ute under en tall några år. Vi har fått bilen och undrar vad vi skall göra med den, det finns flera olika lösningar men vi ser gärna att ett projekt där karossen lämnas orörd men att allt som byggs blir det puts på.

Kanske som en rullande reklam bil för olika produkter, vi välkomnar förslag på vad vi skall göra med den. man kan tänka sig att ett eller flera företag delar på projektet eller sponsrar eller lånar ut produkter, mera bilder finns HÄR!