Skip to content

One Mile 2015!

Aug 4

Fartrekordtävlingen på asfalt One Mile som mäts över flygande start genomfördes förra året på Tierp Arena. Ett jätte projekt där vi fick till en lösning med att flytta bort sandfållan vid 1200 meter och möjligheten att låna Tierps Flygklubbs andra del av flygrakan. Detta var ett första test för att utvärdera riskerna med fartrekord på asfalt samt bromssträckan på Tierps gamla flygbana med stripp skulle fungera, nu visade det sig att bromssträckan blev för kort för dom snabbaste fordonen, och vi trodde inte att dom snabba mc förarna från Finland skulle vara upp i över 330 km/h redan första året. Men då Finland  även i denna sportgren ligger före Sverige så körde man helt enkelt sönder Tierp, sen har även den nya mycket dyrare prisbilden på Tierp Arena efter konkursen gjort att genomförandet av mindre men fräna tävlingar i sin linda inte går att genomföra.

Men Landracing har som organisation inte givit upp planerna för One MIle och fartrekord på asfalt för detta, utan har arbetat vidare redan veckan efter förar årets tävling. Planen var att försöka se om det var möjligt att flytta upp till Söderhamns flygplats som har ca 300 meter längre rullbana. Frågan har ställts till Söderhamns Kommun men efter 7 månaders utredningar och olika möten där vi presenterat en plan, har kommunen sagt nej.

Motiveringen är enligt Söderhamns kommun att hyresgästen på området SMK Söderhamn med sin Ordförande har svarat att dom absolut inte vill att Landracing skall få möjligheten att arrangera tävling på området. Det är som vanligt både politik och konkurrens risken som gör att ordförande gjort sitt yttersta för att stoppa oss. Vi har tidigt erbjudit oss att samarrangera tävlingen med den lokala klubben, men det ville inte ordförande i SMK Söderhamn.

Planerna är nu satta till 2015 och vi tittar på olika tänkbara platser för genomförandet. Om du har förslag och idéer runt detta är du välkommen att tycka till på [email protected] , Facebook eller nedan i nyheten.

Film från One Mile Tierp Arena 2013

 

800xDSC_3739