Skip to content

One Mile 2015!

Sep 1

One Mile eller fartrekord körningar på Asfalt som provades på Tierp Arena 2013, kommer att bli verklighet 2015. Men tävlingen kommer att förläggas på Föne Basen utanför Ljusdal, Landracing har letat en lämplig plats sen 2013, och som det ser ut nu kommer samarbetet utökas med DRC Ljusdal 2015 med ytterligare en tävling. Platsen är mycket lämplig av flera anledningar som bland annat längden på flygbanan som mäter ca 2400 meter, med till och avfarter som går att förlänga rakan med. Flygrakan är näst intill plan utan lutning, säkerheten runt flygbanan, logistiken, bullertillstånd sent in på kvällen, men inte minst DRC Ljusdals klubbens med all kompetens och vilja att utveckla tävlingsformatet.

Det har varit önskemål från flera team som tävlar om vintern på Speed Weekend att även fartrekordstävling på asfalt önskas, av flera anledningar, vilket vi har försökt att tillgodose under flera år. Men kravspecen har varit hög och lämpliga platser få i Sverige men nu verkar det som en bra lösning finns till 2015.