Skip to content

Nyhet One Mile kommer tillbaka 2024!

Apr 12

Vi kan idag presentera en glad nyhet! Vi har under en tid arbetat med tävlingen One Mile och vi har nu en ny lösning som vi redan 2013 började arbeta med, men inte lyckades komma i mål med.

7 September (8 sep reservdag eller vid många anm) kommer vi genomföra One Mile på F15 30-12 Söderhamns unika flygfält. I storleksordning är det Kallax, Arlanda och på tredje plats ligger Söderhamns flygplats med sina hela 2600 meter, av Sveriges längsta rullbanor.

Det är med otrolig glädje vi idag har skrivit avtal och äntligen säkrat den längd som behövs för tävling.

Det betyder att vi kan genomföra tävling på ett av Europas längsta flygfält utan kommersiellt flyg på, bredden om 40 meter samt den fina asfalten ger oss mycket bra förutsättningar till rekord. 

Det blir både Half Mile och One Mile tävling för dig som har mentala styrkan att köra riktigt långt, samma system som Texas Mile som många idag använder som riktmärke.

Vi tackar Henrik Olsson och Ola Andersson på Söderhamns kommun samt Arne Linding på Lindning AB för all hjälp.

Vi kommer återkomma inom kort med mera info, anmälan kommer öppna fredagen 26 april kl 19:00

Today we can present some great news! We have been working with the One Mile competition for some time and today we can present a new solution that we started working on back in 2013, but didn´t manage to finish.

7th September we will complete One Mile on F15 30-12 Söderhamn’s unique airfield. In size it´s Kallax, Arlanda and in third place is Söderhamn airport with it´s entire 2600 meters, one of Sweden’s longest runways.

It´s with incredible joy that we have signed an agreement today and finally secured the length needed for the competition. This means that we can conduct a competition on one of Europe’s longest airfields without commercial flights, the width of 40 meters and the fine asphalt give us very good conditions for records. We thank Henrik Olsson and Ola Andersson at Söderhamn municipality and Arne Linding at Lindning AB for all their help.

We will return shortly with more information. Registration will open on Friday 26 April at 19:00