Skip to content

Nu ska Sveriges första beslagtagna Streetracebil pressas!

Dec 6

När bilen blir en juridisk person

Några tankar som surrat i mitt huvud nu ett tag

I det kända fallet med den beslagtagna Ford Mustang som ska ha används för illegal tävling på gatan har domen nu fallit. Bilen skall enligt en dom i hovrätten förverkas, d.v.s. tillfalla staten och enligt Polisen troligtvis skrotas, trotts att man inte har någon åtalad för själva körandet.

Enligt åklagare Anna Stråth har bilen använts i mellan 10 till 20 olagliga streetrace. BILEN, ja BILEN. Man har ingen aning om vem som framfört BILEN. Enligt domen kan bilägaren inte knytas till något brott.  Men den som kört BILEN på dessa illegala streetrace, vem det nu må vara har begått allvarliga trafikbrott konstaterar Södertörns tingsrätt.  Vem det nu må vara, ingen vet.

Ägaren säger att det i garaget funnits en annan bil som var mycket lik den nu beslagtagna och att det kan ha varit denna bil som körts på de påpekade tillfällena. Det örat ville man inte lyssna på.

Det unika i detta enligt mig är att eftersom yrkandet var baserat på att bilen använts vid allvarliga trafikbrott men utan att någon person var åtalad, så har då bilen blivit en juridisk person. Vad blir nästa steg i detta, ska man börja förverka bilar som smiter från polisen, trotts att man inte vet vem som kör?

Rätten menar också att den olagliga streetracingen har bedrivits i organiserad form och därför finns en stor risk att bilen fortsättas användas i brottslighet ifall den skulle återlämnas till ägaren. Enligt rätten har bilen köpts och modifierats enbart för att användas i illegalt syfte.

Så här har man då alltså tagit sig rätten att bestämma själva varför bilen modifierats och bestämt att den bara skall användas i brottslig verksamhet, något som är bortom all bevisningsmöjlighet. Att bilen skulle användas för tävling på alla de lagliga alternativen som numera finns har då rätten beslutat vara uteslutet.

Ägarens försvarare Peter Ataseven anser att domen är felaktig. Vi är självklart missnöjda med domen detta är en besvikelse, man har gjort en felaktig värdering av de bevis som framförts. Bilen har inte använts så frekvent som hovrätten och tingsrätten påstår. Vår uppfattning är att den använts vid tre tillfällen och det kan ha inträffats under en begränsad tid, som t.ex. en helg.

Efter ett kort samtal med ägaren så får vi veta att han givetvis är uppgiven, men har mer krut i kanonen. Vad det innebär kanske vi får se i framtiden.

Joakim ”G-son” Gustafsson

MUSSE800x300 DOM HRS_B_2016_10650