Skip to content

Mest racers i staden utan bana!

Jun 13

Stockholm har inte haft egen stripp sedan Tullinge tiden då Lelle Nitroz drev banan, nu trots att Stripp saknas körs det race varje helg ändå. Men på nätterna då istället, tidningen Bilsport lyfter på locket lite i nummer 13 2015. Finns den del bilar som kan ses på Landracing.se tävlingar ibland.

11637996_474184802748576_393156359_n