Skip to content

Medaljens baksida!

Apr 11

800x300Speedweekend2014affisch

Medaljens baksida

Fans, haters och stalkers

Visst speedweekend må se trevligt ut på utsidan, men bakom kulisserna pågår en hel del konstigheter.

Många vill ”komma åt” speedweekend av olika anledningar.
Men i år stötte vi på något nytt: Vi blev anmälda. En Mr Smith !! gjorde en anmälan till åklagare i Gävleborg.

Vi som många andra i samhället har ett antal stalkers som förföljer oss på olika vis, vissa med psykisk ohälsa som grund vissa andra bara vill tycka illa om det vi gör, allt från politik till att vissa gäng tycker vi har tagit deras stad i besittning med streetrace kanske. Vissa lägger ner heltidsarbeten på att förfölja, anmäla, skicka lögner till tidningarna mm för att förstöra.

Varför? ja det kan man undra men ingen vet nog egentligen, just denna anmälare är känd av Landracing. Vi väljer att inte kommentera denna skrivelse utan låter den tala för sig själv, vi vill med denna nyhet informera om baksidan på Speed weekend.

Fakta med denna skrivelse är att polisen inte tog emot någon anmälan, utan Mr Smith skrev sin klagan direkt till åklagaren i Gävleborg, denna valde att inte inleda en förundersökning alls, det retade upp Mr Smith så till den milda grad att han ifrågasätter åklagarens kompetens samt kräver en så kallad överprövning av åklagaren i Gävleborg. Överprövningsnämden ligger i Göteborg så då kom ärendet dit.

Även åklagaren i Göteborg gör samma bedömning att det inte finns något att utreda, vi fick till svar av åklagaren att de får massa sådana här ärenden i veckan.

Detta är ju dock ganska enkelt:

Vi har inte begått något brott då vi ställde in tävlingen och inte tog ut några förare eller framförallt publik på tävlingen.

 

Klicka nedan för att läsa hela anmälan, betänk vilket tid och intresse som är nerlagt i detta.

Anmälan av speedweekend till Åklagare

Anmälan av speedweekend till Åklagare

Jag anmäler tävlingen ”Speedweekend” som arrangeras av landracing och ansvarige Gleen Ocklund Norrtälje/Gräddö, [email protected], Tele: 0705-610 500 på Storsjön (Årsunda) vid Sandviken 28feb-1mars för att man utsatt en stor mängd människor för livsfara genom att ha aktiviteter på en mycket svag sjö-is .

Speedweekend är huvudsakligen en höghastighetstävling på en ca 3 km lång raksträcka där farter över 300km/h kan uppnås med bilar och andra fordon. Dessutom finns ett flertal andra banor på sjön för annan typ av körning och en hel del transportvägar runt och mellan alla aktiviteter. Det är med andra ord ett väldigt stort område preparerat och preparerat på olika sätt vilket kan vara även för kunnigt  fackfolk svårt att veta isens bärighet. Med det menar jag att sjöisens hållbarhet varierar stort beroende på om isen varit renplogad under vintern eller om tex transportvägarna plogats smalt med tunga och isolerande snövallar som kan göra isen oerhört svag.

Jag men min mångåriga kunskap av sjöisar anser jag att Gleen utsätter många människor för livsfara genom att anordna aktiviteter så som speedweekend och även körningar av olika slag dagarna omedelbart före tävlingen. Jag är själv en stor entusiast av Speedweekend och har deltagit i flertalet att tävlingarna genom åren men jag blir upprörd över Gleen Ocklunds nonchalanta sätt att sköta arrangemanget som ger utslag på många olika sätt under åren. Hans inställning mot vissa har dels drabbat hans arrangemang som har gett fördyringar och försämringar vilket  inte är brottsligt.
Men vid årets speedweekend tycker jag att stora risker tagits då inte aktiviteterna avbrutits långt tidigare då isens bärighet utgjort en livsfara för de som körde eller jobbade och ev publik ute på isen. Först på fredag morgon kl 8 på första tävlingsdagen ställde man in tävlingen och då hade redan en motorcykel gått igenom isen ink förare. Gleen var fredagen så pass inställs på att genomföra tävlingen att publiken entrén lät publiken betala in sig. Många har upprörts över att i onödan rest långväga för att inte Gleen informerat på sin sajt och facebook om att tävlingen har ställts in och att sedan ta betalt av publik till en tävling som man redan har ställt in 4-5 timmar tidigare vittnar om bedrägeri fasoner och är ganska talande för hur Gleen beter sig mot folk.
Det finns mycket intressant läsning på Landracings hemsida och på landracings 2 facebook sidor om folk som milt kritiserar Gleens Landracing men jag och många andra som skrivit mer avslöjande fakta och kritik får systematiskt våra inlägg raderade och blockeras, vilket gör att allmänheten inte får höra vad de riktigt is-kunniga eller drabbade har att säga. Jag har själv tagit skärmdumpar på mina inlägg som raderats.
På facebook skriver flera som hör till funktionärs gruppen fula mot-angrepp för att dölja landracings stora brister där det även förekommer uppmaning till misshandel av tex Stig på FB. Vid än mer vetenskaplig kritik väljer landracing att radera dessa inlägg. Det tråkiga är att majoriteten av de tävlande är väldigt okunniga och därmed bidrar med nätangrepp på oss som har saklig kritik. Vi kritiker vill ju faktiskt också ha istävlingar, men på ett sympatiskt och säkert sätt. Många av oss kritiker väljer att tiga istället. Se debatt klimatet som jag bifogar här nedan. Studera även själva sajterna för att bilda er en uppfattning, även om de riktigt kritiska inläggen raderats.
https://www.facebook.com/Landracing.se    officiella facebooksidan för att se senaste om landracing.
https://www.facebook.com/groups/435931506527134/?ref=ts&fref=ts   bara funktionärerna, men alla är inte med här tex Gleen , Mange, Kalevi mm
https://www.facebook.com/groups/251601199382/?ref=ts&fref=ts    gamla FB sidan.

Denna anmälan riktar sig dock på framkallande av fara el liknande då Landracing ytterst nära genomfört tävlingen på denna farliga is och faktiskt hade aktiviteter dagarna före. Dessutom har personal och ev andra utsatts för fara under helgen.
I kalevis FB inlägg (bifogat) skriver han att Kim kunde stampa igenom isen (pipis) på lördagen vilket säger något om hur rutten isen var. Pipis bildas inte som en överraskning och här har Landracing antingen struntat i att testa isen på ett vettigt sätt eller så är man mycket inkompetent på sjöisar. Kalevi är den som jobbat med isbanorna och han verkar inte veta något om sjöis eftersom han dessutom skriver att bara någon minusgrad på natten kunde få isen stark igen. Att någon enstaka minusgrad skulle avgöra om landracing ska släppa ut en massa folk på isen är hårresande och säger något om hur nära en olycka kunde varit. Några dagar senare skriver några på FB att istäcket försvann helt 8 mars vilket bevisar hur illa det var ställt med isen. Landracing  har helt enkelt ingen kunskap om is eller hur man testar den för att bedöma bärighet. Enligt en artikel  http://gd.se/nyheter/sandviken/1.6906998-tva-fordon-har-gatt-igenom-isen uppger polisen att 40cm kärnis är kravet för detta evenemang, men jag uppskattar att man haft max 10 cm i snitt och ännu mindre på lokala punkter på fredagen 28 feb. Min fråga är om det måste hända en olycka för att stoppa tävlingen och dra in tillstånd? Det är inte svårt att mäta isens kärnis med lite baskunskaper men det kan krävas lite erfarenhet för att förutspå var man ska borra för att söka upp isens svagare punkter. Landracing anser jag gjort en riktig rövare genom att skita i polisens krav.

När folk erbjudit kompetens till landracing så har det undanbetts på ett arrogant sätt.  På tidigare tävlingar har alltid isen använts som parkering och som publikplats. Jag anser att vi var ytterst nära en katastrof. I bästa fall hade bara en bil gått igenom isen men i värsta fall hade ett helt publikhav sjunkit ner i vattnet. Hur många tror ni själva hade dött om 300 trillat i?

Summering
Min slutsats är att Landracing inte har behövliga iskunskaper men framför allt skiter man i  säkerheten då man omöjligen haft 40cm kärnis då 2 fordon redan gått igenom isen och Kim kunnat sparka hål i pip-isen. Landracings arrogans och ovilja att ta till sig andras utsagor som bevisas på facebook och i gd.se repotaget mm tyder på att landracing inte bör få syssla med evenemang där andras människor säkerhet ligger i landracings händer.
Landracing arrangerar även andra tävlingar som jag inte själv har insyn i, men Landracings attityd gör mej orolig för hur man sköter sig där.

Jag gör denna Anmälan anonymt eftersom det råder ett hotfullt debattklimat på nätet och även för att jag har en etablerad position i internationell motorsport och avvikande åsikt är tydligen känsligt  .
Ni kan möjligen nå mej på   

[email protected] så kan jag ringa upp er.

Jag rekommenderar polis och åklagare att kontakta expertis på sjöisar för att få utlåtande . Tex biltest bolagen i Arjeplog (icemakers), svenska försvaret, Trafikverkets personal som bedriver isvägar.

 

Bifogar Länkar och urklipp ifrån facebook här nedan

http://landracing.se/speed-weekend-2014/

Kalevi Brandhedhar gjort ett inlägg påLandracing.se 
den 2 mars

Viktigt Läs Detta !!!!
Om ni läser på SMHI Hydrologi om sjöisar. Så förklarar de enkelt.
Före islossning blir de långa iskristallerna instabil och pipiga, temperatur har mindre betydelse än regn och sol. Detta inträffar normalt i slutet av april, men denna vinter inträffade det natten till fredagen. Vilket ej har skett så tidigt på Storsjön någonsin. Fortsätter ni läsa på SMHI:s förklaring så förlorar tjock is sin bärförmåga, och det räcker med endast en grad kallt på natten för att det ska återfå sin bärkraftighet.

Kim Hansson en av Sveriges absolut bästa isbaneåkare gjorde ett test på Lördagen på deras bana bredvid fartbanan som också varit plogad. Han trampade hårt med hälen och trampade igenom 40 centimeter is.
Ingen hade kunnat förutse eller i deras vildaste fantasi trott att det skulle inträffa nästan två månader för tidigt med pipis.
Depå på land, dimma och lite regn kan vi åkare stå ut med, men att någon jävel av oss åkare missat söndagsgudstjänsten i kyrkan och som straff så fick vi ej en grad kallt natten mot lördagen som var utlovad.
All heder till beslutsfattarna, alla beslut var rätt, det tackar vi för. MVH. Kalevi.

 

Komplettering 
Åklagar ärende 
AM-BR2014-2034-FM, Gävleborg


Bedömning av ev framkallande av fara för annan.


 

Kompletterande kort info till Åklagare
Ja tävlingen ställdes in samma fredag morgon som tävlingen skulle starta men beslutet var så i visst att arrangör ändå håller publikinsläppet igång utan att informera att tävlingen kommer att ställas in vilket är hårresande men kanske inte ett brott.
Jag inriktar mig istället på att folk utsatts för fara veckan före tävling fram till torsdag eftermiddag.
Landracing är en tydlig arrangör för hela eventet med ansvar för att isen är nog stark. Polisen 
Lars Ljunggren i Sandviken säger att kravet för landracings bana är 40cm kärnis för landracing. 40cm kärnis tål 8ton enligt försvarsmaktens lista och då ställer jag mej fråga hur en bil gå igenom isen 1-2 vecka före tävling och hur kunde en motorcykel åka ner på sjöbotten ink förare på torsdagen och en person stampar ute vi banorna igenom isen på lördagen och att en vecka efter den inställda tävlingen är sjön helt isfri. Om nu landracing har mätt upp 40cm kärnis vid något tillfälle så krävs det ganska många veckor med blidväder för att isen ska hinna ruttna till pipis som rådde för tillfället före och vid tävlingshelg. På sidan 9 i arbetsmiljöverkets rapport har mycket riktigt pipis ingen bärighet alls. Här har vi hur många bevis som helst på att arrangören borde med respekt för personsäkerheten redan många dagar tidigare ställt in tävlingen och framför allt inte låta div körningar och arbeten få förekomma ute på banan under vecka före. Bla gjorde Robert Gull försök att slå rekord i 180km/h under veckan då ännu inte något beslut tagits om att ställa in arrangemanget. Många har fått befinna sig på isen under veckan fram till på torsdagen i tron att Landracing har koll på att isen uppfyller bärighetskraven. Landracing har inte satt stopp för verksamhet på isen trots att ev tester o provborrningar borde visat på att denna sjöis inte borde fått beträdas av folk o fordon som kommit dit genom landracings inbjudan, tillstånd, försorg och initiativ. Det finns en mc förare (Smokie Rick Lindström) som gick igenom isen turligt nog där det var grunt. Har då han inte utsatts för fara ? Kan verkligen åklagare påstå att inte det sannolikt inte även kunnat hända andra på djupt vatten?
Om åklagere orkar så bör ni själva ta kontakt med is-expertis för att få ett uttalande om hur bärig isen troligen i verkligheten var med de faktorer och händelser jag uppgett.
Lägger man ner en förundersökning så ger man samtidigt klartecken för event arrangörer på sjöis att inte följa polisens krav och därmed utsätta folk för livsfara blir fritt fram.

Maila ert beslut till [email protected]