Skip to content

Kampen för fri idrott är inte över!

Mar 7

Igår var vi från Landracing  på seminarium på GiH, Gymnasie och idrottsskolan i Stockholm. Det var Svenska nätverket för Europarättsforskning i samarbete med Centrum för idrottsforskning och Svensk idrottsjuridisk förening som bjöd in till seminarium om Konkurrensrätt och idrott.

Så här stod det i programmet:

Den idrottsliga sektorn omsätter allt större belopp. Därmed blir det alltmer relevant att beakta hur regler, beslut och överenskommelser inom idrotten påverkar marknaden och hur den förhåller sig till tillämpliga rättsliga regler. Att konkurrensrättsliga regler i princip är tillämpliga på idrottslig verksamhet är känt sedan länge genom EU-domstolens och kommissionens verksamhet, men de har i begränsad utsträckning påverkat hur idrotten är organiserad eller hur idrottslig verksamhet bedrivs. Frågor om hur konkurrensrätten ska tillämpas på idrottslig verksamhet och vilka konsekvenser det leder till har fått ökad svensk aktualitet i ljuset av två avgöranden från Marknadsdomstolen i december 2012. Det första målet, Svenska hockeyligan mot Konkurrensverket, gällde en påstådd överenskommelse att under pågående lockout inte anställa NHL-spelare i Elitserien. Det andra målet, Svenska Bilsportförbundet mot Konkurrensverket, gällde idrottsförbundets möjlighet att förhindra sina medlemmar från att delta i aktiveteter som konkurrerande aktörer organiserar. Under seminariet diskuteras vad dessa avgöranden och konkurrensrätt mer allmänt innebär för svensk idrott.

I salen fanns en gedigen skara av advokater, jurister, representanter från all möjlig idrott bla Svenska Ridsportförbundet och Fotbollsförbundet. Riksidrottsförbundet var det ett antal personer ifrån, kulturdepartementet, konkurrensverket, Setterwalls advokatbyrå.

De som talade var från Umeå universitet, Syddansk universitet, Riksidrottsförbundet, Svensk Idrottsjuridisk förening, Kulturdepartementet, Konkurrensverket och Setterwalls advokatbyrå.

Alla diskuterade domen i MD ur olika synvinklar och det framkom frustration från flera håll över att avgörandet borde gjorts i EU-domstolen eller åtminstone skulle MD ha vänt sig dit med frågor men annars inget nytt som kom fram under solen, utom Kulturdepartementet som egentligen inte sa annat än att regeringen analyserar beslutet med berörda parter. De som är berörda på regeringsnivå är Kulturdepartementet, Näringsdepartementet och Justitiedepartementet.  Han uttryckte också önskemål om att alla som på något vis är berörda av detta måste göra sig hörda och ta kontakt med Kulturdepartementet med sin syn på det hela.

En skrämmande faktor i det här är att domen har fallit och den går inte att överklaga men då tar nästa räv och rackaspel vid. Nu tussas och trasslas det i korridorer på regeringsnivå för att på den nivån hitta en väg ur den här domen. Ett av alternativen är då att försöka ändra lagar. Hur det slutar eller vart det leder kan man bara spekulera i, men tystnaden som nu råder är läskigare än hoten från förbunden. Efter lugn kommer storm…

Katrin Ilander