Skip to content

Israpport 13 februari 2017

Feb 13

Läget på Speed Weekend isen ser både bra och dåligt ut, isen håller mycket hög kvalité i år. Men vi har två riktigt elaka råkar som stökar till det, vi har under 3 arbetsdagar med många medhjälpare valt att såga av båda fartrekordbanorna vilket är ett drastiskt beslut men problemet är så stort att vi inte ser någon annan lösning. Planen är att såga av stora delar av isen runt råkarna så vi frigör hela stora isblock som lägger sig i rätt höjd helt enkelt. Sen svetsar vi ihop isblocken med vatten och kyla. Isen mäter nu ca 40 cm.

Om detta är lösningen återstår att se men årets råkar har varit värre än på många år, läget är inte kritiskt men allvarligt, vi kommer fortlöpande informera om isläget på Storsjön, som för övrigt ser fantastiskt ut. Nu hoppas vi bara på snö för banmarkeringarna.

13 feb1

13 feb 3

13 feb 4

800xred3