Skip to content

Israpport 10 Februari 2019/ Today’s ice report.

Feb 10

Dagens israpport från Speed Weekend isen i Årsunda, veckan har bjudit på allt vädertyper. Under en längre tid har det varit ner till -18 grader på sjön under nätterna och även mycket minus på dagarna vilket har gjort att isen växt på sig mycket bra, under helgen har det kommit in blidväder med någon plus vilket gör att snövallarna smälter och skapar vatten vid alla vallar. Banorna är breda och mitten delen av banorna är torra och fina vilket följer våran plan med att ta upp banorna tidigt på vintern.

Planen nu under veckan flytta tunga vallar och borra upp mera vatten på ytorna med snö för att få bort all snö och börja om med ispreppareringen. Vad mäter isen? Den eviga frågan och vinterns hårda arbete har gett 40 cm i banorna och 45 cm i depån, vilket är mycket bra så här tidigt i februari, man kan konstatera trots blidvädret är detta bästa året någonsin med isen, samt att vi slipper alla råkar så här långt.

Today’s ice report from Speed Weekend ice in Årsunda, the week has invited all weather types. For a long time it has been down to -18 degrees on the lake during the nights and also very minus during the days which has caused the ice to grow very well, during the weekend gentle weather has come in with some plus which makes the snowfalls melt and create water at all ramparts. The paths are wide and the middle part of the tracks is dry and fine, which follows our plan to pick up the tracks early in the winter. The plan now during the week move heavy dams and drill up more water on the surfaces with snow to get rid of all snow and start over with the icing. How thick is the ice? The eternal question and the hard work of winter has given 40 cm in the tracks and 45 cm in the depot, which is very good this early in February, you can note despite the gentle weather this is the best year ever with the ice.

51516030_547162485765527_3809729170867486720_nOnsdag kväll snöstorm med massor av snö.
51844975_2265425543780171_1268937302940319744_nTunga vallar som vi flyttar ut nu.
52168132_386145148818003_143085357997490176_nTorra fina banor i mitten.
51535778_2283094911701794_965547234126987264_nred385 mm så lång är borren och den går inte igenom isen.

YR