Skip to content

Information angående STAC träning 17 maj ställer in och deltävling på Anderstorp flyttar!

May 15

STAC träning Tierp Arena 17 maj inställt!

Vi måste tyvärr ställa in lördagens träning på Tierp Arena, det nya företaget som köpt Arenan och startar upp Tierp Arena igen efter konkursen har inte lyckats få klart med alla tillstånd till 17 maj. Det är en stor process att ta över en så stor motorarena som Tierp Arena och nya ägaren har på rekord tid lyckats forcera många problem på kort tid, men tillståndet för motorverksamheten som skall godkännas av många oberoende myndigheter, har inte hunnit fått sitt godkännande till 17 maj, och med det kan inte träning genomföras som planerat. Vi kan bara beklaga det inträffade.

STAC deltävling på Anderstorp flyttar!

Den planerade deltävlingen 10 augusti kommer flyttas, alla som följt motorsportutvecklingen i Sverige senaste året har märkt att bullertillstånden har skärpts markant 2014, inte bara Anderstorp som fått en ny tillämpning utan även flera andra motorbanor i landet, bland annat Mantorp Park har numera begränsningar på sina bullerdagar också. STAC var klart och inbokat på Anderstorp tidigt hösten 2013, men tråkigt nog valde banägaren att bryta avtalet med rädsla för att STAC som serie var för bullriga och inte skulle klara 105 DB som max. Under en längre tid har SLC genom Fredrik Skoghag försökt att hitta en lösning på problemet och hjälpa till och arrangera STAC deltävlingen på Anderstorp men inte lyckats. Vi har därmed på alla rimliga vis gjort vad vi kunnat men inte lyckats, vi kan bara beklaga detta.

Alla anmälda förare kommer få mail med all information och hur ovan nämnda problem skall hanteras.

Tävlingsansvarig Glenn Ocklund
Landracing.se