Skip to content

Green Monster

Dec 2

Vi hittar i Speedmaazine nr 1 ett fränt reportage som Franlin Ratliff våran USA expert inom området, med hela 40 års kunskap, det handlar om Jet drift och hur det började för länge sedan.

800x300page8