Skip to content

Eskilstuna Shootout 2014 och 2015 vad händer?

Sep 5

Eskilstuna Shootout är ett projekt att på gatan mitt i Eskilstuna kunna genomföra Streetrace tävlingar på ett bra vis, projektet startades för några år sedan med kommunen, Polisen, företagarföreningen samt med hjälp från Johan Häggblad. Nu har projektet pågått några år med rätt bra resultat, frånsett valet av några dåliga datum så har alltid uppslutningen varit stor genom åren.

Vi kommer inte att kunna genomföra några race som vi planerat 2014, det hela beror på flera faktorer oberoende av varandra. Ett problem är att Eskilstuna Kommun har bytt ledning på avdelningen kultur och fritid vilket gjort det just nu omöjligt att låna läktare av kommunen vilket är ett måste för publikplatser. GP linken den betongbalken som skyddar publiken måste bytas ut då vi inte längre får låna den, och vi har redan ny GP linklösning klar inför 2015. Sen har organisationen under 2014 utnyttjat våra ovärderliga funktionärer  rätt hårt vilket gör att vi måste ta hänsyn till det i bedömningen av hela verksamheten Landracing bedriver, saknaden av SHRA Eskilstuna märks helt klart vilket var ett mycket stort stöd 2012-13 som samarbetes partner.

Kort summering av läget för 2014, vi kan bara beklaga detta men att bygga upp tillfälliga banor är mycket mera krävande än det kan se ut från läktarplats. Vi laddar för 2015 nu och vi har fått förfrågan om vi vill flytta in verksamheten på Kjula flygplats i framtiden vilket är otroligt roligt att Eskilstuna kommun backar upp projektet.