Skip to content

Anmälan är stängd sedan en tid till Speed Weekend 2015!

Feb 26

Information:
Anmälan är stängd sedan en tid till Speed Weekend 2015, det är fullt sedan länge och vi kan inte ta in flera fordon, vi ber er alla att inte maila, ringa om detta. Vi är bombarderade av samtal så vi önskar arbetsro för att kunna rigga årets tävling. Hoppas på förståelse för detta.

”Information:
Anmälan är stängd sedan en tid till Speed Weekend 2015, det är fullt sedan länge och vi kan inte ta in flera fordon, vi ber er alla att inte maila, ringa om detta. Vi är bombarderade av samtal så vi önskar arbetsro för att kunna rigga årets tävling. Hoppas på förståelse för detta.”